Zapraszamy dzieci z klas 0-3 do udziału w zimowisku organizowanym przez CKR

ZIMOWISKO W CKR
4-8.02.2019 (drugi tydzień ferii zimowych)

Uczestnicy: uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej
Organizator: IKS Konstancin (www.ikskonstancin.com.pl)
Miejsce: CKR Sp. z o.o., ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin
Jeziorna

                                                                                                                                          .
Program:
– opieka w godz. 7.45 – 17.00
– wyżywienie: obiad
– zajęcia sportowe na terenie CKR (gry i zabawy), pływanie, zajęcia w
terenie (sanki, łyżwy, spacery po lesie)
– wyjście do kina
– gry planszowe, zajęcia plastyczne i inne

                                                                                                                          .
Koszt: ok. 350 zł +/- 50 zł (szczegółowa oferta w styczniu)
Liczba miejsc ograniczona: 20 dzieci

                                                                                                                      .
Zgłoszenia mailem: agolon@op.pl