Udział w zawodach w 2018 r.

Polski Związek Pływacki przypomina, że warunkiem dopuszczenia zawodników do zawodów organizowanych przez PZP w roku 2018 jest ich status AKTYWNY w SEL. Zawodnik otrzymuje taki status wyłącznie wtedy jeśli:

– ma wykupioną licencję zawodnika na rok 2018 (składki zostały opłacone przez IKS Konstancin)
– klub który reprezentuje ma opłaconą licencję na rok 2018 (klub opłaca składkę)
– posiada potwierdzone zamieszczonym w SEL skanem ważne badania lekarskie (prosimy o regularne dostarczanie skanu zaświadczenia na adres agolon@op.pl)
– posiada potwierdzone zamieszczonym w SEL skanem oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia został Państwu przesłany mailem, w razie braku oświadczenia proszę o kontakt agolon@op.pl);
– opłaconą zgodnie z regulaminem opłatę startową .

Nowy, wdrażany do użycia przez PZP system zgłaszania do zawodów będzie AUTOMATYCZNIE uniemożliwiał zgłoszenie do zawodów zawodników, którzy nie spełnią chociaż jednego z wyżej wymienionych wymogów. Pierwsze zawody już w tym miesiącu!