Po wyborach w IKS

W dniu 4 marca 2017 r. odbyły się wybory Zarządu Integracyjnego Klubu Sportowego „Konstancin”.
                                                                                                                                         .
Nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
                                                                                                                                           .
Jerzy Karwowski – Prezes
Wojciech Makowski – v-ce Prezes
Aleksandra Golon – sekretarz
Marek Kacprzak – członek
Paweł Mazurkiewicz – członek
Paweł Jaszczołt – członek
                                                                                                                                                  .
Nowy Zarząd podjął uchwałę o przeznaczeniu 20 000 PLN na stypendia sportowe w  2017 r. dla medalistów Mistrzostw Polski.