Wybory w Klubie

Informujemy, iż w dniu 4.03.2017 r. o godz. 10.00 w CKR przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w Konstancinie Jeziornie odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin.
                                                                                                                                          .
Prawo głosowania, zgodnie ze statutem klubu, posiadają członkowie klubu od 16 roku życia (2001 r.),którzy opłacili roczną składkę członkowską w kwocie 6 PLN. Prosimy członków o dokonywanie wpłat w kwocie 24 PLN (za 4 lata) na konto IKS Konstancin z dopiskiem „składka członkowska – imię i nazwisko”. Nowe osoby mogą zostać członkami klubu poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i dokonanie wpłaty na konto klubu za 2017 r w wysokości 6 PLN. Deklaracje dostępne są u koordynatora sekcji pływackiej (agolon@op.pl)