1% podatku dla IKS „Konstancin”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz IKS „Konstancin”.

Jest to bardzo proste – wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać następującą informację:

„Nr KRS 0000198902 IKS Konstancin”

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe Klubu.
Pozyskiwanie 1% jest możliwe dzięki podpisaniu przez Zarząd Klubu umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL (z siedzibą w Warszawie przy ul. Światowida 60c/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st, Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000198902).

Dodaj komentarz